Polityka bezpieczeństwa danych osobowych

PB

Odpowiednio opracowana Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych jest niezbędnym wymogiem stawianym wszystkim firmom, które będą te dane przetwarzać.

Adekwatne rozporządzenie MSWiA oraz ustawa o Ochronie Danych Osobowych szczegółowo określają te wymogi.

Opracowana oraz wdrożona przez nasze przedsiębiorstwo Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych tworzona jest z uwzględnieniem wszelkich wymagań działalności danej firmy.

Nasza usługa obejmuje opracowany wzór Polityki Bezpieczeństwa oraz stworzenie niezbędnej dokumentacji. Tworzymy także w ramach kooperacji z Państwem konieczne procedury obowiązujące wewnątrz przedsiębiorstwa oraz procesy odpowiedzialne za przetwarzanie i ochronę danych osobowych w firmie.

Ochrona danych osobowych w firmie powinna uwzględniać możliwości techniczne oraz organizacyjne każdej placówki. Stworzona przez nas Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych, niezbędna dokumentacja zawiera wszelkie zasady oraz opisuje zabezpieczenia logistyczne oraz fizyczne.

Efektem naszej współpracy jest optymalna ochrona danych osobowych w firmie oparta na szczegółowo opracowanej dokumentacji oraz wdrożonych procesach uwzględniających aktualnie obowiązujące przepisy.

W ramach opracowywanej dokumentacji otrzymują Państwo:

  • Politykę Bezpieczeństwa Danych Osobowych zawierającą Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym;
  • Wszelkie upoważnienia oraz stworzenie procedur, procesów a także przykładowych dokumentów;
  • Poufność przy tworzeniu formularzy oraz procesów;
  • Stworzenie wzorów dokumentacji niezbędnych do spełnienia wymogów informacyjnych GIODO;
  • Klauzule – stworzenie klauzul do zgód dotyczących przetwarzania danych osobowych, które przedstawione są Państwa klientom;
  • Wniosek do rejestru GIODO w przypadku zbioru, który musi zostać zarejestrowany.

Koszty

Jeśli interesuje Państwa ochrona danych osobowych, szkolenie z tego zakresu, polityka bezpieczeństwa, wzór dokumentów, opracowanie niezbędnej dokumentacji sprawiającej, że ochrona danych osobowych w firmie będzie odpowiadać przepisom – zachęcamy do kontaktu poprzez e-mail czy też za pośrednictwem telefonu. Bez opłat stworzymy indywidualną wycenę naszych usług.

Zapraszamy również na szkolenie z zakresu Ochrona Danych Osobowych oraz do skorzystania z naszej oferty opracowywania Polityki Bezpieczeństwa.